آهنگساز ارکستر زهی ایران به مهر مطرح کرد:

ارکستر سمفونیک ایران را دریابید/ آلبوم لحظه های بی زمان منتشر می شود