گزارش مهر/

دلیل شکست برابر راه آهن از زبان تونی اولیویرا/ تراکتور به خط پایان لیگ رسید