در يادواره شهيد محرمي عنوان شد/

شهدا برای حفظ ايران اسلامي تکه تکه شدند/ياد فاتح "تقي مرده" زنده شد