گزارش مهر/

پایان زمستان گذرانی قوهای مهاجر در تالاب‌های مازندران/ پرواز پرندگان به سرزمین های دور