استاندار سیستان و بلوچستان:

احیای دریاچه هامون نیازمند مدیریت یکپارچه است

استاندار

زاهدان- ایرنا- استاندار سیستان و بلوچستان گفت: احیای دریاچه هامون به عنوان منبع اصلی حیات در جنوب شرق ایران نیازمند مدیریت یکپارچه، عزم ملی و همیاری همه دستگاه هاست.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ˈعلی اوسط هاشمیˈ پنجشنبه در کارگروه احیای تالاب هامون در زاهدان با تاکید بر توجه ویژه به سلامت مردم منطقه سیستان افزود: باید با مدیریت یکپارچه و صحیح، ضمن احیای تدریجی این تالاب، از روند رو به رشد آلودگی هوا در سیستان جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه ارتقای سلامت انسانی و مدیریت یکپارچه بر کنترل آلودگی هوا نیز از جمله اولویت های دستگاه های عضو کارگروه احیای تالاب هامون است، گفت: باید هر چه زودتر کارگروه بهداشت و درمان با اولویت جلوگیری از شیوع بیماری واگیردار سل در منطقه سیستان تشکیل شود.

در سال های اخیر و با خشک شدن هامون و به تبع آن افزایش ریزگردها در شمال سیستان و بلوچستان، این منطقه در کانون شیوع بیماری سل قرار گرفته است بطوری که اکنون بالاترین آمار کشور را دارد.

استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: تداوم توفان های 120 روزه سیستان و افزایش آن به 180 تا 200 روز در سال باعث شده است آلودگی هوا در منطقه، 24 برابر شرایط بحران و 80 برابر شرایط نرمال شود.

وی تاکید کرد که باید با فرهنگ سازی، مردم را از نحوه شیوع بیماری سل آگاه و ماسک های فیلتردار را در سطح منطقه توزیع کرد.

هاشمی با بیان اینکه مدیریت از دور جوابگوی حل مشکلات تالاب هامون نیست، گفت: باید با مدیریت یکپارچه و صحیح از روند رو به رشد آلودگی هوا در منطقه سیستان جلوگیری کرد که این امر نیاز به عزم ملی و همیاری همه جانبه دارد.

وی خاطرنشان کرد: البته دولت با نگاه ویژه از هر طرحی برای احیای هامون و کاهش سایر تبعات منفی آن حمایت خاص خواهد کرد.

وی افزود: جمع بندی یافته های علمی و پژوهشی با هدف رسیدن به یک برنامه کوتاه مدت در راستای مدیریت شرایط بحرانی تالاب هامون مهمترین نتیجه نشست های 15 روز یک بار کارگروه احیا خواهد بود تا از این پس شاهد روند روبه رشد خروج مردم از منطقه و آسیب پذیری جسمانی افراد ساکن در آن نباشیم.

استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: دستگاه های مرتبط با مساله تالاب هامون باید ایده ها و نظرات کارشناسی خود در رابطه با مدیریت بر منابع آبی و چگونگی کمک به احیای تدریجی تالاب را ارائه دهند تا بتوانیم مدت بادهای سیستان را در 120 روز تثبیت و از طولانی تر شدن آن جلوگیری کنیم.

هاشمی گفت: محیط زیست سیستان و بلوچستان باید به عنوان دبیر کارگروه احیای تالاب هامون و متولی حوزه زیست محیطی استان راهکارهای موثری برای ایجاد حاشیه امن برای اقامت مردم در جغرافیای سیستان را ارائه کند تا تضمینی بر ماندگاری مردم در شرایط زیستی سالم باشد.

وی افزود: برای احیای تالاب هامون علاوه بر موضوعات مطرح شده، به دیپلماسی فعال رسمی از طریق وزارت امور خارجه و دیپلماسی غیررسمی توسط سازمان های مردم نهاد از طریق رایزنی های محلی نیاز داریم ضمن آنکه باید در بحث مدیریت بحران استان اقدامات ضروری کوتاه مدت با ماندگاری بالا نیز انجام شود.

وی اظهار داشت: تمام دبیران کارگروه های زیرمجموعه شورای برنامه ریزی و توسعه سیستان و بلوچستان باید با برگزاری نشست های تخصصی نسبت به اهمیت موضوع احیای تالاب هامون توجیه شوند تا هر یک از آنان در حوزه های خود به این بخش توجه ویژه داشته باشند.

وی گفت: بهتر است در کارگروه تالاب هامون فقط در رابطه با این موضوع و به صورت تخصصی بحث و تبادل نظر شود تا جمع بندی مطالب ارایه شده و راهکارهای کارشناسی و علمی به بهبود وضعیت تالاب منجر شود.

وی با تاکید بر استفاده از ایده های فکری و یافته های علمی تشکل های مردمی در موضوع احیای تالاب هامون، پیشنهاد کرد یک سایت توسط سازمان محیط زیست با موضوع احیای تالاب هامون برای مشارکت تمام کارشناسان و صاحب نظران داخلی و بین المللی در موضوع هامون راه اندازی شود.

همچنین در این نشست مدیر حوزه دارالعلوم و امام جمعه مسجد مکی اهل سنت زاهدان گفت: مردم منطقه سیستان با مشکلات اقتصادی و زیست محیطی زیادی مواجهند که باید برای حل آنان کارگروه های تخصصی ویژه همان موضوعات تشکیل شود.

مولوی ˈعبدالحمید اسماعیل زهیˈ افزود: خشک شدن تالاب هامون جدای از برخی علل طبیعی همچون کمی بارندگی، ناشی از عوامل مرزی و فرامرزی است.

7307/2729 ** 2023
کد N135603