هاشمی:

دستیابی به جامعه مطلوب بدون در نظر گرفتن نقش دانشگاهها میسر نیست

استان ها

نوشهر - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دستیابی به جامعه مطلوب بدون در نظر گرفتن نقش دانشگاهها میسر نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدضیاء هاشمی بعد از ظهر پنجشنبه در همایش آموزش عالی و توسعه دانشگاههای نوشهر و چالوس در سالن اجتماعات فرودگاه نوشهر گفت: بدون در نظر گرفتن نقش دانشگاهها در جامعه دستیابی به جامعه مطلوب میسر نخواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان آنکه توسعه کمی دانشگاه ها باید متناسب با نیاز جامعه متحول شود گفت: دانشگاه تنها جایی برای آموزش نیست بلکه نقش خودآگاهی و نقش روشن بخشی در جامعه دارد.

وی با اشاره به چشم انداز توسعه در دانشگاهها در افق 1404 گفت: این خودآگاهی و بازنگری همواره باید مورد توجه قرار گیرد و ما با اتکا به سرمایه‌های انسانی که داریم باید به سمت هدف برویم و  باید با خودآگاهی و بازنگری در برخی از آیین نامه ها نسبت به تحول در فضاهای دانشگاهی کشور برنامه ریزی شود.

وی با انتقاد از برخی نگاه ها نسبت به محیط دانشگاهی خاطرنشان کرد: دانشگاه یک پدیده تفننی نیست بلکه برای درمان دردها است و تا زمانی که دردی احساس نکنیم تلاش شایسته‌ای در جهت رسیدن به هدف نخواهیم داشت.

وی اضافه کرد: جامعه دانشگاهی کشور به عنوان با ارزش ترین سرمایه های معنوی و ملی کشور است که نباید فقط در توسعه کمی دانشگاه ها محدود شود بلکه باید با نگاهی آگاهانه و واقع بینانه از این سرمایه ها به نحو مطلوب و هدفمند در کشور بهره ببریم.

هاشمی با اشاره به نسبت شمار دانشجو به استاد در کشور گفت: دست کم چهار میلیون و 400 هزار نفر به عنوان دانشجو در دانشگاهها در حال تحصیل هستند که باید تعداد اساتید به  110 هزار نفر برسد و از شاخص‌های مهم در دانشگاه نسبت دانشجو به استاد است که در کشور ما به رقم 30 می‌رسد و این در حالی است که در برخی از دانشگاه‌های کشور ما وضعیت مطلوب نیست و این نسبت به 100 هم نمی‌رسد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با بیان آنکه باید به گونه ای درعرصه مدیریتی مراکز علمی و دانشگاهی سیاستگذاری کنیم تا برنامه ها متناسب با موقعیت و الزامات یک جامعه باشد اظهار داشت: پیشرفت، تحول و توسعه در تمامی بخش های یک کشور را محصول فعالیت مراکز علمی و دانشگاهی است و باید به این باور برسیم که نیازمند دانشگاه و تربیت دانشجویانی هستیم که متناسب با نیاز یک جامعه باشد.