کمالوندی:

غرب می‌خواهد با دیپلماسی تهدید انقلاب ایران را مدیریت کند