مدیر عامل شركت شهركهای صنعتی استان اصفهان خبر داد:

فسخ 13 قرارداد در هیات حل اختلاف شهرک های صنعتی و واگذاری به سرمایه گذاران

اصفهان

به منظور تعیین تكلیف قرارداد زمین های واگذار شده شركت شهركهای صنعتی استان اصفهان جلسات هیات حل اختلاف و داوری برگزار شد.

ایلنا: به منظور رسیدگی و حل اختلاف پرونده‌هایی که به تعهدات قراردادی خود عمل نکرده‌اند، جلسات حل اختلاف و رسیدگی به این پرونده‌ها با حضور نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان داور و حکم مرضی الطرفین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان گفت: در این جلسات به ۲۵ پرونده حقوقی رسیدگی شد و در ‌‌نهایت نسبت به ۱۳ فقره قرارداد با متراژ تقریبی ۱۰۰ هزار مترمربع رای فسخ قرارداد صادر شد تا این تعداد زمین به متقاضیان و سرمایه گذاران واجد شرایط بعدی واگذار شود.

وی ادامه داد: همچنین در ارتباط با ۹ فقره قرارداد به متراژ تقریبی ۲۵۵ هزار مترمربع رای به اعطای مهلت شد و برای سایر پرونده‌ها نیز آرای خاص صادر شد.

سعادت بهرامی افزود: این جلسات به منظور پیگیری و تعیین تکلیف حقوقی پلاک‌های صنعتی برگزار شد که طرف‌های قرارداد در مواعد مقرر به تعهدات خود عمل نکرده‌اند و مقرر شد پس از فسخ قرارداد این زمین‌ها به دست سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار شود.

وی تصریح کرد: سعی شده به چرخه صنعت و تولید استان کمک شود تا به این طریق بتوان وسیله اشتغال جوانان و جذب سرمایه گذاران به استان را فراهم نمود.

کد N135122