مدیرکل پزشکی قانونی مازندران خبر داد:

كاهش 6 درصدی مراجعین نزاع در 10 ماهه امسال

مازندران

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از کاهش 6 درصدی مراجعین نزاع در 10 ماهه امسال در استان خبر داد.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از کاهش ۶ درصدی مراجعین نزاع در ۱۰ ماهه امسال در استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی عباسی، به کاهش مراجعین نزاع در ۱۰ ماهه امسال اشاره کرد و افزود: در این مدت ۲۱ هزار و ۹۷۵ نفر به دنبال وقوع نزاع به مراکز پزشکی قانونی مازندران مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش ۶ درصدی داشته است.

وی ادامه داد: از کل مراجعین نزاع در ۱۰ ماهه امسال ۱۴ هزار و ۸۶۸ نفر مرد و مابقی زن بوده‌اند.

ساری بیشترین مراجعین نزاع به پزشکی قانونی

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران، بیشترین مراجعین نزاع را به ترتیب شهرستان‌های ساری با ۴ هزار و ۲۰۵ نفر، بابل با ۲ هزار و ۸۴۵، چالوس با ۲هزار ۲۳۶ مورد و کمترین آن سوادکوه با ۳۰۹، عباس آباد با ۳۵۳ و جویبار با ۳۷۵ مورد ثبت شده ‌است.

عباسی ادامه داد: شهریور با ۲ هزار و ۷۴۰ نفر، تیرماه با ۲ هزار و ۶۶۵ نفر، مرداد با ۲ هزار و ۵۹۲ نفر بیشترین و دی ماه با یک هزار و ۴۶۸ نفر وآذر با یک هزار و ۵۸۱ نفر کمترین ماه‌هایی بود که آمار نزاع در آن ثبت شده است.

وی با اشاره به درگیری‌هایی که به دنبال تصادفات جزئی بین دو یا چند وسیله نقلیه رخ داده را از جمله مراجعات پزشکی قانونی دانست و افزود: به علت ناراحتی و عدم کنترل، سبب مشاجره لفظی رخ می‌دهد و این مشاجرات به درگیری‌های فیزیکی منجر می‌شود.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران تصریح کرد: بسیاری از این درگیری‌ها همراه با آثار و علایم ضرب و جرح هستند و به دنبال آن منجر به شکایت از طرف مقابل و ارجاع به پزشکی قانونی می‌شود.

عباسی از تمامی هموطنان به خصوص رانندگان خواستار شد: در حوادث رانندگی با تحمل و سعه صدر برخورد کنند تا طی مراحل قانونی و جبران خسارت از طریق مبادی ذیربط انجام گیرد.

کد N134973