برگزاری همایش ملی سلامت زنان در اصفهان

اصفهان

همایش ملی سلامت زنان، با شرکت یکهزار و 100 مقاله در محورهای مرتبط با سلامت زنان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می شود.

ایلنا: همایش ملی سلامت زنان، با شرکت یکهزار و ۱۰۰ مقاله در محورهای مرتبط با سلامت زنان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می‌شود.
ˈبه گزارش خبرگزاری ایلنا از اصفهان؛ دبیر اجرایی همایش ملی سلامت زنان با بیان اینکه یکهزار و ۱۰۰ مقاله در محورهای مرتبط با سلامت زنان به دبیر خانه همایش ارسال شده است گفت: کمیته علمی این همایش ۸۲ مقاله را در بخش سخنرانی و ۳۰۰ مقاله را در بخش پوستر پذیرفته است.
اشرف کاظمیˈ محورهای این همایش را بلوغ و اختلالات رشد در زنان (در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی و عاطفی و هویت جنسیتی)، اختلالات جسمی، جنسی، روانی، عاطفی و اجتماعی زنان در دوره‌های مختلف زندگی از بلوغ تا دوره کهنسالی و باروری و ناباروری در زنان (در سطح پیشگیری، درمان و توان بخشی) اعلام کرد و افزود: رفتارهای پرخطر و پیامدهای آن بر سلامت زنان شامل اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان، رفتارهای پرخطر جنسی و ضد اجتماعی، بارداری و زایمان ایمن، عوامل موثر بر سلامت و کیفیت زندگی زنان و طب مکمل و جایگزین و مامایی از دیگر محورهای همایش است.
وی افزود: هدف از این همایش ارائه نتایج تحقیقات درباره چالش‌های موجود سلامت زنان و راهبردهای عملیاتی در جهت ارتقاء آن است.
گفتنی است: همایش ملی سلامت زنان تا دوم اسفند در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه خواهد داشت.

کد N134972