یادداشت؛

ادامه روند فعلی در خوزستان زمینه اختلاف‌نظرهای بیشتر را فراهم می‌کند

خوزستان

با توجه به در پیش بودن انتخابات آتی مجلس، چنانچه استاندار خوزستان به عنوان سکاندار اصلی این استان، نسبت به ترمیم شکاف‌های ریز به وجود آمده اقدام نکند، رسیدن به خواست مردمی که با انتخاب دولت تدبیر و امید، امید و نشاط را مجددآ به کالبد و روح جامعه برگرداندند، سخت خواهد بود.

ایلنا: تکروی، انحصارطلبی و عدم توجه به خرد جمعی، یکی از معضلاتی است که گاهآ در عرصه‌های مختلف در استان خوزستان شاهد آن هستیم و ادامه آن می‌تواند زمینه ساز ایجاد اختلاف نظر در بین جریان‌های موسوم به اصلاح طلب شود.

متأسفانه تاکنون در اکثر سطوح مدیریتی در بخش‌های مختلف، به خصوص صنعت و تجارت که وزنه‌ای غیر قابل انکار در این استان است، تغییری صورت نگرفته و هنوز جو دولت گذشته در اکثر نقاط حاکم است.

تغییراتی هم که تاکنون در سطوح استانداری و فرمانداری‌ها صورت گرفته، بیش از اینکه نشان دهنده تدبیر و تداعی کننده امید باشد، جنبه گروهی داشته و بر اساس آشنایی‌ها بوده است.

استفاده ابزاری و موردی از بخشنامه‌های دولتی نه تنها باعث توجیه برخی اقدامات و انتصابات نمی‌شود، بلکه نوعی زیر سوال بردن درک دیگران است. ادامهٔ این روند می‌تواند باعث آسیب پذیری کسانی شود که مورد اعتماد دولت تدبیر و امید قرار گرفته‌اند.

نمی‌خواهیم در شروع راه وارد جزئیات شویم، اما با توجه به در پیش بودن انتخابات آتی مجلس، چنانچه استاندار خوزستان به عنوان سکاندار اصلی این استان، نسبت به ترمیم شکاف‌های ریز به وجود آمده اقدام نکند، رسیدن به خواست مردمی که با انتخاب دولت تدبیر و امید، امید و نشاط را مجددآ به کالبد و روح جامعه برگرداندند، سخت خواهد بود.

 

یادداشت از: ذوالفقار شریعت

کد N134841