گزارش مهر/

همدان قطب کوهنوردی کشور است/ نقطه قوت توریسم ورزشی استان