مشکلات حوزه راه استان مرکزی با حضور معاون وزیر راه وشهرسازی بررسی شد

استان مرکزی

اراک-ایرنا- مشکلات حوزه راه استان مرکزی روز پنج شنبه با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در استانداری استان مرکزی بررسی شد.

ˈ علی نورزادˈ معاون وزیر راه و شهرسازی و ˈمحمد حسین مقیمیˈ استاندار مرکزی در خصوص وضعیت راه های استان مرکزی به بحث و تبادل نظر پرداختند و راهکارهای مناسب برای بهبود و تسریع در وضعیت راه های این استان را ارائه کردند.

در این نشست مقرر شد ادامه روند آزاد راه قم به اراک به دلیل نداشتن مجوز کمیسیون 215مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی احداث کمربندی شمالی اراک، تخصیص اعتبار به کمربندی خمین، دلیجان و الیگودرز و مسیر خمین به گلپایگان، مطالعه خط دوم راه آهن اراک به قم و راه اندازی خط سریع السیر به اراک از دیگر مباحثی بود که در این نشست بررسی شد.

«علی نورزاد» معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در ادامه سفر یک روزه خود به استان مرکزی از طرح های راه و شهرسازی شهرستان های خنداب و دلیجان نیز بازدید می کند.ک/2

م.د/559/ 605
کد N134664