3 و 4 اسفندماه؛

سومین جشنواره روز ملی مهندسی اصفهان برگزار می شود

اصفهان

سومین جشنواره روز ملی مهندسی اصفهان در سال جاری 3 و 4 اسفندماه توسط مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن خدمات مهندسی استان اصفهان برگزار می شود.

ایلنا: سومین جشنواره روز ملی مهندسی اصفهان در سال جاری ۳ و ۴ اسفندماه توسط مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن خدمات مهندسی استان اصفهان برگزار می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، دبیراجرایی سومین جشنواره روز ملی مهندسی اصفهان در بیان روند اجرایی جشنواره سال جاری گفت: مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان) وزارت صنعت، معدن و تجارت (به عنوان دبیرخانه جشنواره از ابتدای سال بر اساس هماهنگی و برنامه ریزی‌های صورت پذیرفته تلاش نمود تا سخنران‌های تخصصی جشنواره را بر اساس محورهای تصویب شده در شورای راهبری، انتخاب و دعوت نماید و در این راستا حمایت سازمان صنعت، معدن وتجارت استان اصفهان از این رویداد به نوبه خود بزرگ‌ترین پشتوانه استانی و اعتماد و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت جایگاه ارزنده‌ای را برای وسعت بخشیدن به این فعالیت در سطح کشور ایجاد نمود.

علی می‌رجمالی تصریح کرد: دراین جشنواره ۸۲ انجمن مهندسی ملی و ۹۳ انجمن مهندسی استانی حضور دارند همچنین همکاری و حمایت دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان، دانشگاه پیام نور استان اصفهان، دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان در قالب دانشگاه‌های استانی و دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف در خارج از استان خود نشان دهنده میزان اعتبار و جایگاه علمی و تخصصی این جشنواره است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر حمایت سازمان‌ها و ارگان‌های استانی بویژه استانداری و شهرداری اصفهان، دبیرخانه جشنواره را در برگزاری قدرتمند و منسجم برنامه‌های خود بهره‌مند ساخت.

وی در ادامه مطالب خود درخصوص مزیتهای سومین جشنواره روز ملی مهندسی نسبت به دو سال گذشته گفت: جشنواره امسال نسبت به دوسال گذشته دارای رشد کمی و کیفی بوده است.

می‌ر جمالی بیان داشت: افزایش تعداد انجمن‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی حمایت کننده از جشنواره، رشد حضور انجمن‌های مهندسی ملی، تخصصی‌تر شدن محورهای جشنواره، دریافت مقاله‌های تخصصی که بصورت پوس‌تر ارائه خواهد شد، همچنین برگزاری۹عنوان کارگاه و سمینار تخصصی در برنامه‌های روز دوم جشنواره، برنامه ریزی بازدید از یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های عمرانی کشور در اصفهان، حضور اساتید برگزیده از دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران ودانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان سخنران‌های علمی و تخصصی، افزودن شرکت‌های فناور و پژوهشگر و همچنین مخترعین و مبتکرین و نیز شرکتهای تعاونی به لیست برگزیدگان مهندسی جشنواره در سال جاری، گرایش بیش از پیش به فناوری اطلاعات در فرایند اطلاع رسانی و ثبت نام وحتی داوری، اجتماع سخنران‌هایی ا زساختار دولت، مجلس، صنعت و دانشگاه در راستای بهره‌مندی ازدیدگاه‌های متفاوت نسبت به حوزه فنی و مهندسی، هدفمندکردن حرکت جشنواره از فضای تولیدخدمات فنی و مهندسی تا صادرات از جمله مزیتهای سومین جشنواره روز ملی مهندسی نسبت به دوسال گذشته است.

دبیراجرایی سومین جشنواره روز ملی مهندسی اصفهان گفت: در جشنواره سال جاری با تاکید بر محورهای جشنواره بر این باوریم که با توجه به توانمندی‌های فنی و مهندسی استان اصفهان می‌توان بسیاری از پروژه‌های مهندسی استانی، ملی و حتی بین المللی را پوشش داده و علاوه بر رشد اقتصادی استان، به کاهش نرخ بیکاری، شاهد رشد مزیتهای کشاورزی و فناوری استان نیز باشیم.

وی تاکید کرد: نقش خدمات فنی ومهندسی در توسعه پایدار وبهبود فضای کسب وکار، ضرورت توانمند سازی سازمان‌های فنی ومهندسی، رویکردهای نوین مدیریت در سازمان‌های ارائه دهنده خدمات فنی ومهندسی، نقش آموزش در ارتقاءتوانمندی وظرفیت سازمان‌های خدمات فنی ومهندسی، قوانین ونقش حمایت‌های دولتی در توسعه یافتگی خدمات فنی ومهندسی در کشور، امیدواریم با حمایت و همکاری مطبوعات و خبرگزاری‌ها در سال جاری همچون دوسال گذشته بتوانیم، پیام این جشنواره را به سایر تشکل‌های مهندسی و سازمان‌ها و ارگان‌ها مرتبط در استان و کشور منتقل، کنیم و برگ زرین دیگری در کارنامه اصفهان رقم بخورد.

کد N134609