معاون وزیر بهداشت: رسیدن به سلامت در گرو مشارکت همگانی است

کنگره,بوشهر

بوشهر - ایرنا - معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اگر همه تلاش کنند و نقش خود را به خوبی ایفا کنند، سلامت به جایگاه اصلی خود بازخواهد گشت.

به گزارش ایرنا محمد میرزابیگی چهارشنبه شب در کنگره ˈزندگی سالم و توسعه مراقبت های پرستاری و ماماییˈ در بوشهر اظهارکرد: امروزه در دنیا و در کشورهای پیشرفته، تغییرات آماری جمعیت و توسعه یافتگی، افزایش دانش و سواد مردم و دسترسی به اطلاعات، مواردی است که اهمیت سلامت را چندین برابر می کند.

وی افزود: امروز تنها عصر انفجار اطلاعات نیست بلکه عصر انفجار انتظارات مردم است و دسترسی افراد به اطلاعات، سطح انتظارات و توقعات مردم را بالا می برد.

میرزابیگی با اشاره به اثر پیشرفت دانش در افزایش امید به زندگی و طول عمر بیان کرد:افزایش ارزش سلامت و مداخلات انسانی از جمله مواردی است که در افزایش سلامت بسیار کاربرد دارد و امروز سلامت در اولویت اول زندگی مردم قرار دارد و آنها هزینه های سلامت را به اجبار و به هر قیمتی که باشد تامین می کنند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت اضافه کرد: شما نمی توانید به نظام و خدمات سلامت و حقوق بیماران توجه داشته باشید لیکن از حقوق و انگیزه عرضه کنندگان خدمت غافل شوید زیرا در حقیقت آنها بزرگترین سرمایه های انسانی نظام سلامت هستند.

رییس انجمن علمی پرستاران ایران نیز در این کنگره گفت: حفظ سلامت بسیار ساده و کم هزینه تر از درمان بیمار برای بازگردان سلامت است، بنابراین مراقبت های پرستاری سلامت مدار به این معنی است که پرستاران و مراقبت های پرستاری ما چه سیاست ها و رفتاری برگزینند تا حفظ سلامتی نسبت به مراقبت بیمار یا بیماری محور بودن در اولویت قرار گیرد.

مسعود فلاحی با اشاره به سامانه های ارائه مراقبت، گفت: این سامانه هابه چگونگی سازماندهی کارها و این که چه نقشی در مراقبت پویا از بیماران دارند، می پردازد.

وی اضافه کرد: مدل هایی که براساس سامانه های ارائه مراقبت شکل می گیرند شامل گروه های مددجویان، مکان ارائه مراقبت و مشکل بیماری مددجویان می شود

رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر هم دراین کنگره گفت: متولیان حوزه های اجتماعی باید در کنار حوزه سلامت باشند و این موضوع را در برنامه ریزی های خود لحاظ کنند.

علیرضا رییسی افزود: سلامت مقدم بر درمان است و انسان سالم، محور توسعه پایدار است و این بیانگر رسالت سنگین متولیان حوزه سلامت است.

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم برنامه ریزی راهبردی در سطح کلان داشته باشیم باید عوامل و مؤلفه های اجتماعی موثر برسلامت مانند اشتغال، مسکن، اعتیاد، عدالت و بهداشت روان را در برنامه ریزی های خود مد نظر قرار دهیم.

وی با بیان این که مراقبت پرستاری با کیفیت به وسیله پرستار با کیفیت انجام می شود، اظهار کرد: نیروی انسانی با کیفیت و بسته های خدماتی با کیفیت از جمله عوامل موثر بر مراقبت با کیفیت است.

دبیر علمی دومین کنگره سراسری زندگی سالم و توسعه مراقبت های پرستاری و مامایی نیز در این کنگره بیان داشت:پرستاران و ماماها نقش اثرگذاری در بخش های مختلف همچون تحقیقات در حوزه سلامت، تنظیم سیاست های سلامتی، مدیریت بیماران و سامانه سلامت، و آموزش را بر عهده دارند که همگی با رویکرد ارتقای سلامت است.

مریم روانی پور افزود: 540 مقاله به دبیرخانه این کنگره ارسال شد که پس از داوری با توجه به محدودیت های موجود، 31 مقاله برای سخنرانی، 127مقاله برای ارائه در قالب پوستر و 48 مقاله برای ارائه به صورت پوستر الکترونیک برگزیده شد.

این کنگره به همت دانشکده پرستاری و مامایی بوشهر و با پشتیبانی معاونت پژوهشی دانشگاه از 28 بهمن به مدت سه روز در بوشهر برگزار شد. ک/2

539 /679
کد N134304