معاون وزیر:48درصد بودجه وزارت بهداشت باید از طریق کسب درآمد تامین شود

بودجه,وزارت بهداشت

مشهد - ایرنا - معاون اجرایی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور گفت: وزارت بهداشت تنها وزارتخانه کشور است که 48 درصد از بودجه خود را باید از طریق کسب درآمد تامین کند.

دکتر حسن ابوالقاسم گرجی روز چهارشنبه در اجلاس معاونان آموزشی دانشگاههای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در مشهد افزود: بودجه وزارت بهداشت 27 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که حدود 13 هزار میلیارد تومان آن باید از طریق کسب درآمد تامین شود.

وی اظهار کرد: در حالی که دستگاه های دیگر اگر درآمدی داشته باشند، بخشی از آن به دولت تعلق می گیرد و مابقی به سرجمع بودجه آنها افزوده می شود.

وی با اشاره به روند نزولی کاهش بودجه آموزشی وزارت بهداشت از سال 1386 تاکنون، گفت: این در حالی است که شاهد افزایش دو برابری تعداد دانشجویان در این مدت بوده ایم.

گرجی افزود: کاهش کیفیت آموزشی از جمله تبعات کاهش بودجه و افزایش پذیرش دانشجویان جدید بوده است.

وی گفت: تعداد دانشجویان حوزه پزشکی در این مدت از 80 هزار دانشجو به 170 هزار دانشجو افزایش یافته است.

اجلاس معاونان آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور روزهای 30 بهمن و اول اسفند در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال برگزاری است

./27487 /664 ** 1917
کد N134006