گزارش خبری/

حلاوت صنعت گردشگری کام لرستانیها را شیرین نکرد/ سودی که سر سفره مردم نیامد