مهر گزارش می دهد/

ورزشگاه انقلاب کرج مهیای بازی تیم ملی نیست/ برپایی نمایشگاه بهاره در پارکینگ ورزشگاه