حسین ماهینی یک باب منزل مسکونی در شهر زلزله‌زده "شنبه" وقف کرد