مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان تاکید کرد:

ضرورت استفاده از ظرفیت‌های استان در برگزاری سومین جشنواره همایش علمی، پژوهشی و فرهنگ رضوی

زنجان

باید از ظرفیت‌های استان زنجان، در زمینه برگزاری سومین همایش علمی _ پژوهشی «منزلت خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی از سری برنامه‌های دوازدهیمن جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) استفاده شود.

باید از ظرفیت‌های استان زنجان، در زمینه برگزاری سومین همایش علمی _ پژوهشی «منزلت خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی از سری برنامه‌های دوازدهیمن جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) استفاده شود.
به گزارش ایلنا از زنجان، دومین جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره رضوی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، با حضور مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی، مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری زنجان، واعضای شورای سیاستگذاری جشنواره رضوی، با محوریت موضوع و بررسی نحوه برگزاری سومین همایش علمی _ پژوهشی «منزلت خانواده و سبک زندگی» در فرهنگ رضوی از سری برنامه‌های دوازدهیمن جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) در استان زنجان برگزار شد.
در این جلسه ناصر مقدم، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، بابیان اهمیت برگزاری این همایش در استان زنجان اظهار داشت: باید ازظرفیتهای استان زنجان، درزمینه برگزاری سومین همایش علمی _ پژوهشی «منزلت خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی از سری برنامه‌های دوازدهیمن جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) استفاده شود.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، با اشاره به اهتمام ویژه در سالجاری برای برنامه ریزی نحوه برگزاری این همایش ملی وبین المللی در سال ۹۳تصریح کرد: با بررسی آسیب‌های ونقاط ضعف وقوت در این زمینه شاهد برگزاری همایش مطلوب در استان و در سطح کشور خواهیم بود.
مقدم در راستای برگزاری این همایش با موضوع» منزلت خانواده و سبک زندگی «در زنجان، با توجه منویات مقام معظم رهبری گفت: دربرگزاری این همایش دارای اهمیت اساسی است که با برگزاری این همایش‌ها در استان‌ها مسئولین برگزار کننده این همایش‌ها به وظیفه دینی خود می‌پردازند.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، هدف از برگزاری این همایش را با اهداف اشاعه و ترویج فرهنگ نورانی وکمال آفرین فرهنگ رضوی، گسترش فعالیتهای فرهنگی هنری، مذهبی وموضوعات مرتبط با سیره ائمه معصومین بویژه امام رضا (ع) و گرامیداشت تولید کنندگان وپدیدآورندگان آثار بر‌تر فرهنگی _ هنری در این زمینه همچنین سیره، شخصیت ومعارف امام رضا (ع) و کمک به انتشار گسترده‌تر این موارد را از جمله الویت‌ها در این راستا عنوان کرد.
مقدم در ادامه محورهای مقالات ارسالی به این همایش را در قالبهای خانواده و سبک زندگی برشمرد وخاطر نشان شد: در موضوع خانواده، خانواده مطلوب و، ویژگی آن در فرهنگ در مقایسه با فرهنگهای دیگر، نقش بنیادین زن ومرد در تعلیم وتربیت فرزندان، در سایه آموزه‌های رضوی و تعامل ونقش زن وخانواده به مثابه همسر، مادر در پرتو احادیث رضوی وغیره در این زمینه از جمله موارد خواهد بود.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، محور مقالات در سبک زندگی را عبارت از اصول ومبانی گرایشهای مادی ومعنوی انسان در ایجاد سبک زندگی بهتر با بهره گیری از فرهنگ رضوی، تعامل وتقابل» خرد عشق «متاثر از فرهنگ رضوی درایجاد سبک زندگی مطلوب و غیره را نیزاز جمله موضوعات مهم این همایش عنوان کرد.
مقدم در بخشی از سخنان خود بررسی ورفع موانع ومشکلات در راستای برگزاری همایش را در سال آینده مهم ارزیابی کرد وگفت: با چاپ مقالات صاحبنظران در این راستا در مجلات ونشریات معتبر از طرف فرهنگ وارشاد اسلامی شاهد اقدامات مطلوب خواهیم بود.
همچنین این جلسه دارای مصوباتی نیز بود که از آن جمله ضرورت ایجاد کتابخانه رضوی در استان، برگزاری کارگاههای آموزشی در این خصوص، و لزوم پرداختن به مقالات با موضوع» منزلت خانواده و سبک زندگی «به صورت نو وخلاقانه بود.
گفتنی است: مدیر کل امور بانوان وخانوده استانداری زنجان نیز در پایان با تاکید بر استفاده از هیئت علمی مراکز علمی استان، در این زمینه، گفت: هر استان دارای منزلت خانواده و سبک زندگی ویژه خود است واین دارای اهمیت برای هر منطقه خواهد بود.

کد N132456