قره‌گوزلو در گفتگو با مهر مطرح كرد:

بي‌توجهي به ميراث فرهنگي در قم/ قمي‌ها از تاريخ شهرشان اطلاعي ندارند