انقلاب اسلامی با قدرت معنوی خود معادلات بین المللی را برهم زد

دانشگاه,جنگ نرم

تبریز - ایرنا - معاون فرهنگی و آموزشی سازمان بسیج استادان کشور گفت: انقلاب اسلامی با قدرت معنوی خود معادلات بین المللی را برهم زد و به جهانیان نشان داد قدرت در دست دولت ها نیست، بلکه در دست ملت هاست.

حجت الاسلام حسین نصیری فرد روز سه شنبه در کارگاه فرماندهان جنگ نرم در تبریز افزود: قبل از انقلاب منبع قدرت پول و تجهیزات نظامی بود که این معادلات در زمان حاضر بهم خورده است.

وی با اشاره به بیداری اسلامی در منطقه گفت: در زمان حاضر شاهد هستیم که دنیا به سمت بیداری در حرکت است و بدون شک در آینده نزدیک مردم در اروپا نیز به قدرت معنوی پی خواهند برد و آنان متحول از این بیداری خواهند شد.

حجت الاسلام نصیری فرد با تاکید بر توجه به توده مردم گفت: اشتباه اروپا در این است که تنها به نخبگان توجه دارد و این موضوع را در نظر نمی گیرد که نخبگان وارد زد و بندهای سیاسی می شوند، در حالی که توده مردم اینگونه نیستند.

وی با بیان اینکه در مسایل سیاسی باید بررسی شود نخبگان چه دردی از مردم را دوا می کنند، ادامه داد: ضروری است در کنار آنان توده مردم نیز مورد توجه باشد چرا که مردم بارها ثابت کرده اند که قاعده بازی را می دانند و پایبند اصل نظام هستند.

وی همچنین با تاکید بر لزوم توجه به جریان سازی های موازی معنوی در مبارزه با جنگ نرم گفت: شاهد هستیم جریان سازی های موازی معنوی در برابر جریان های معنوی ناب به وجود آمده که باید این مسایل به دقت رصد و بررسی شود.

معاون فرهنگی و آموزشی سازمان بسیج استادان کشور ادامه داد: روش شناسی جنگ نرم در بنیادهای فکری و علمی استعمار جهانی نیاز به واکاوی، بررسی و تحلیل دارد و در این بین می توان جنگ نرم را در دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

وی گفت: در بعد سخت افزاری جنگ نرم مباحث متمرکز بر فضای مجازی همچون ماهواره و اینترنت مورد توجه است و در بعد نرم افزاری، جریان فکری که از این ابزارها استفاده می کند.

حجت الاسلام نصیری فرد با انتقاد از غفلت از جریان های فکری جنگ نرم خاطرنشان کرد: نباید با پرداخت بیش از اندازه به ابزارها از جریان فکری غافل شویم، متاسفانه بسیاری در موضوع ابزارهای جنگ نرم متمرکز شده اند ولی فراموش نکنیم که ابزارها جنبه مثبت و منفی دارند.

وی افزود: امروز شاهدیم که جریانات فکری توانسته اند حتی در تنهایی های کودکان نفوذ کنند و این موضوع تهدیدی جدی محسوب می شود.

معاون فرهنگی و آموزشی سازمان بسیج استادان کشور گفت: تمام تلاش جنگ نرم این است که ما را مشغول به ابزار ها کنند تا ما از اصل موضوع غافل شویم.

6120/587/245
کد N131999