گزارش تصویری -تشریحی/

بارش برف یاسوج را قفل کرد/ پربارش ترین شهرکشور ماشین برف روب ندارد