معاون توسعه انسانی استاندار اردبیل:

دفاتر پیشخوان دولت ساماندهی می‌شوند

اردبیل

دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی كه در استان اردبیل فعالیت می‌كنند باید ساماندهی شوند.

ایلنا: دفا‌تر پیشخوان دولت و بخش عمومی که در استان اردبیل فعالیت می‌کنند باید ساماندهی شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا معاون توسعه انسانی استاندار اردبیل در نشست با انجمن صنفی دفا‌تر پیشخوان دولت و بخش غیر دولتی گفت: این دفا‌تر که خدمات را به مردم ارایه می‌دهند باید طوری ساماندهی شوند که رضایت همگان را به‌دنبال داشته باشد.
اقبال عباسی تصریح کرد: اداراتی که امورات خود را به دفا‌تر پیشخوان دولت واگذار می‌کنند باید همکاری بهتری با یکدیگر داشته باشند ودر صورت هرگونه نواقص واشکالات در برطرف نمودن آن تلاش کنند.
عباسی بابیان اینکه با هرگونه تخلف در دفا‌تر پیشخوان باید برخورد شود تصریح کرد: اگر هریک از دفا‌تر درکار خود تخلف کنند ادارات طرف قرارداد موظف است با آن برخورد کرده ویا قرارداد خود را فسخ نماید.
معاون توسعه انسانی استاندار اردبیل با اشاره به ضعف ونارسایی‌های موجود در دفا‌تر بیان داشت: نارسایی‌های که در دفا‌تر مشاهده می‌شود می‌توان با برنامه ریزی وتعامل با طرفهای قرارداد حل کرد.
وی نبود آموزش وعدم تجهیز دفا‌تر پیشخوان به سیستمهای نوین را از ضعف‌ها ونارسایی‌های دفا‌تر عنوان کرد وگفت: فرهنگ سازی وآموزش دومقوله‌ای است که می‌تواند دفا‌تر پیشخوان را در امورات خود کمک کند ما نه تنها دردفا‌تر پیشخوان بلکه در تمامی نهادهای بخش خصوصی نیازمند فرهنگ سازی هستیم.
عباسی نقش بخش خصوصی را در اشتغالزایی مهم توصیف کرد وگفت: بخش خصوصی همگام با دولت می‌تواند در اشتغال استان کمک کند به شرطی که فعالیت آن‌ها در چارچوب قانون بمنظور تحقق اهداف مدنظر باشد.
وی حمایت ادارت وسازمان‌ها را از متولیان انجمن صنفی دفا‌تر پیشخوان خواستار شد وگفت: اداراتی که با دفا‌تر پیشخوان طرف قرارداد هستند در صورتی در کار خود موفق خواهند بود که با یکدیگر تعامل داشته باشند نه اینکه از سر تقصیرات هم بگذرند وبا ضعف‌ها وتخلفات موجود مقابله نکنند بلکه لازم است ادارت با هرگونه تخلفات دفا‌تر برخورده کرده و در صورت محرز بودن تخلفات قرارداد خود را باطل کنند.
در این جلسه حمدالله سکاکی رییس انجمن دفا‌تر پیشخوان دولت با اشاره به عدم همکاری برخی ادارات طرف قرارداد گفت: با ادارت آب وبرق، گاز، مخابرات، پست، پست بانک وبیمه قراداد همکاری داریم وبیشتر در دریافت قبوض وانشعابات وسایر امورات مربوطه فعالیت می‌کنیم اما مشکلاتی در روند کار وجود دارد که لازم است این مشکلات بزودی برطرف شود.
وی با بیان اینکه برخی از ادارات همکاری خوبی با دفا‌تر ندارند تصریح کرد: از معاون استاندار که مشکلات دفا‌تر پیشخوان را پیگیری می‌کنند می‌خواهیم که نابسامانیهای موجود را برطرف کرده وزمینه همکاری بیشتر ادارات طرف قرارداد با دفا‌تر پیشخوان را فراهم نمایند.
سکاکی افزود: ادارات جهاد کشاورزی، دارایی، استاندارد وشهرداری از جمله اداراتی هستند که امورات خودر ا به دفا‌تر واگذار خواهند کرد.
در این جلسه مقرر شد برخی از موارد مطرح کار‌شناسی شده ودر کار گروه مربوطه مورد بررسی قرار گیرد همچنین مقرر شد تخلفات دفا‌تر پیشخوان توسط مراجع مربوطه رسیدگی شود.

کد N131182