رئیس سازمان دانش آموزی آذربایجان شرقی خبر داد:

فرآیند انتخابات مجلس دانش آموزی در آذربایجان شرقی آغاز شد

آذربایجان شرقی

بر این اساس مرحله شهرستانی این انتخابات در ۳۹ ناحیه و منطقه آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی به مرحله اجرا در می‌آید.

ایلنا: رئیس سازمان دانش آموزی آذربایجان شرقی از آغاز فرآیند انتخابات مجلس دانش آموزی با ابلاغ شیوه نامه اجرایی انتخابات در سطح نواحی و مناطق استان خبر داد.
به گزارش ایلنا بهنام امیریان با بیان اینکه این شیوه نامه با امضای مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی و رئیس ستاد استانی انتخابات ابلاغ شده است گفت: بر این اساس مرحله شهرستانی این انتخابات در ۳۹ ناحیه و منطقه آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی به مرحله اجرا در می‌آید.
نائب رئیس ستاد استانی انتخابات با بیان اینکه انتخابات مجلس دانش آموزی در سه مرحله برای انتخاب نمایندگان استان در هفتمین دوره مجلس دانش آموزی انجام می‌گیرد افزود: مرحله اول آن در سطح مدارس و باعنوان انتخابات شورای دانش آموزی مدارس در آبان ماه سال جاری برگزار شد و مرحله دوم در سطح نواحی و مناطق است که منتخبین شوراهای دانش آموزی مدارس گرد هم می‌آیند و اعضای هیئت رئیسه شوراهای دانش آموزی هرناحیه و منطقه را به مدت دو سال انتخاب می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: این منتخبین به عنوان مشاور دانش آموزی مدیران آموزش و پرورش نواحی و مناطق نیز محسوب می‌شوند.
امیریان افزود: در مرحله سوم که مرحله استانی و نهایی است از هریک از مناطق و نواحی استان، یک دانش آموز پسر و یک دانش اموز دختر جهت حضور در انتخابات استانی حاضر می‌شوند و طی مرحله انتخابات، هفت نفر از دانش آموزان را به عنوان نمایندگان دانش آموزان استان در مجلس دانش آموزی کشور انتخاب خواهند کرد.
به گفته رئیس سازمان دانش آموزی آذربایجان شرقی زمان برگزاری مرحله استانی دهه سوم اسفند ماه سال جاری خواهد بود.

کد N130822