گزارش مهر/

نخستین پارک مینیاتوری کشور در وضعیت قرمز/ تخریب آثار و نابسامانی در مینیاتور پارک تبریز