گزارش میدانی مهر از تالار فخرالدین اسعد گرگانی/

بیست و نهمین جشنواره موسیقی بین المللی فجر گلستان به کار خود پایان داد