گزارش مهر از اولین اکران فیلمهای دهه فجر/

روزهای خالی بعد از روزهای پرشور برای سینماهای اراک/ تا اطلاع ثانوی خداحافظ سینما