آفتاب

بررسی ۸ پلاک ثبتی مبنی بر باغ بودن یا نبودن در جلسه امروز شورا

بررسی ۸ پلاک ثبتی مبنی بر باغ بودن یا نبودن در جلسه امروز شورا

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در ادامه بررسی پلاک ثبتی های در دستور کار امروز شورا مبنی بر باغ  بودن یا نبودن زمین ها، ۸ پلاک ثبتی دیگر را مورد بررسی قرار دادند.به گزارش ایسنا، محمد سالاری در ادامه بررسی پلاک‌های ثبتی در دستور کار امروز شورا مبنی بر باغ بودن یا نبودن، به پلاک ثبتی ۴.۹۹.۱۰.۶۲ اشاره کرد و افزود: این ملک به مساحت ۴۶۸ متر مربع واقع در منطقه ۲۲ است که نظر کمیسیون نیز مبنی بر باغ نبودن آن است که نهایتا اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ۹ رای موافق با این نظرموافقت کردند و این ملک با غ نیست.

سالاری در تشریح پلاک ثبتی  ۴۲.۱۸.۹۵.۶گفت: مساحت این ملک ۵۶۸ متر مربع واقع در خیابان هروی است و نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ نبودن آن است. نهایتا اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ۱۲ رای مخالف با نظر کمیسیون موافقت نکردند و این ملک را باغ تشخیص دادند.

رئیس کمیسوین شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران درتشریح پلاک ثبتی ۱.۶۳۶ گفت: این ملک به مساحت ۱ هزار و ۹۵۵ متر مربع واقع در کوهک است و نظر کمیسیون شهرسازی شورا مبنی بر باغ نبودن این ملک است.

نهایتا اعضای شورا با ۷ رای موافق و ۸ رای مخالف نظرکمیسیون را رد کردند واین ملک را باغ تشخیص دادند.

پلاک ثبتی ۱۸۴۰.۱ ملک بعدی بود که دردستور کار اعضای شورا قرار داشت که سالاری در تشریح آن گفت: این ملک به مساحت ۱ هزار و ۵۳۷ متر واقع در خیابان شهید کلاهدوز در منطقه ۳ شهرداری تهران است و کاربری قدیم آن مسکونی و زیر پهنه فعلی ان آر۱۲۲ است.

کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با توجه به حد نصاب ۱۰۸ اصله درخت این زمین را باغ تشخیص داده. نهایتا اعضای شورای  شهر تهران با ۸ رای موافق و ۶ رای مخالف پیشنهاد بازگشت این پرونده را برای بررسی بیشتر  به کمیسیون تخصصی مورد تصویب قرار دادند.

سالاری درتشریح پلاک ثبتی ۴.۲۱.۴۶.۳ گفت: مساحت این زمین ۲هزار و ۱۱۵ متر مربع است و دراتوبان کرج شمال پمپ بنزین ورد آورد قرار گرفته است. کاربری قدیم آن مسکونی است ونظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ نبودن این ملک است.

نهایتا اعضای شورای شهر تهران با ۵ رای موافق و ۸ رای مخالف نظر کمیسیون شهرسازی شورا را رد کردند واین ملک را باغ تشخیص دادند.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در تشریح پلاک ثبتی ۳۷.۲۵۵۶۰.۱۳۲ گفت: این زمین به مساحت ۱ هزار و ۳۵۱ متر مربع واقع در خیابان دولت منطقه ۳ است و کاربری قدیم آن مسکونی است و حد نصاب درختان را دارد؛ لذا کمیسیون شهرسازی آن را باغ  تشخیص داده. نهایتا اعضای شورای شهر نیز با اکثریت آراء با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

سالاری در تشریح پلاک ثبتی ۳۷.۳۵۹۹.۱۴۰ گفت: این زمین به مساحت هزار متر مربع در خیابان یخچال منطقه ۳ واقع شده است ونظر کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران غیر باغ بودن این زمین را تأیید کرده است.

اعضای شورای شهر تهران نیز با اکثریت آرا با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ نبودن این زمین مخالفت کردند لذا این زمین باغ تشخیص داده شد.

سالاری در تشریح پلاک ثبتی ۲۳۹۵.۷۷۵۶۳.۸ گفت: این زمین به مساحت ۵۵۳متر مربع واقع در خیابان اکبری منطقه ۲ قرار دارد پهنه فعلی آن جی ۱۱۲ است و در حال حاضر حد نصاب درختان لازم را ندارد.

نظر کمیسیون شهرسازی شورا مبنی بر باغ بودن این زمین است.اعضای شورای اسلامی شهرتهران با اکثریت آرا نظر کمیسیون شهرسازی را به تایید رساندند به این ترتیب این زمین به عنوان باغ تشخیص داده شد.
کد N2409750

اخبار مرتبط

تازه های خبری