آفتاب

بوسه بر دستان کادر درمانی

بوسه بر دستان کادر درمانی

بوسه یک پیرزن بر دستان کادر درمانی به عنوان یک عکس پربازدید حسابی خبرساز شده است

عکس روز در قزاقستان که بیشترین بازدید کننده و تقدیر را داشت ، بوسه زدن زنی سالخورده بر دستان یکی از کادر درمان است که از زمان شیوع ویروس کرونا دور از خانواده و در بیمارستان حضور دائمی دارند.

کد N2406914

وبگردی