آفتاب

شکار لحظه زیبای صاعقه در آسمان تبریز

 شکار لحظه زیبای صاعقه در آسمان تبریز

فیلمی از غرش و روشنایی عجیب آسمان تبریز را ببینید.

کد N2403127

وبگردی