دادگاه رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای تهران - یاسوج با حضور 21 متهم

پرونده سقوط هواپیمای تهران , یاسوج , هواپیمای تهران یاسوج

دادگاه رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای تهران - یاسوج با حضور 21 متهم صبح امروز برگزار شد.

دادگاه رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای تهران - یاسوج با حضور 21 متهمدادگاه رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای تهران - یاسوج با حضور 21 متهم صبح امروز برگزار شد.

کد N2402132