پیام جدید وزیر آموزش و پرورش: والدین نگران از دست دادن سال تحصیلی فرزندانشان نباشند

کرونا, شیوع کرونا, ویروس کرونا ,تعطیلی مدارس

وزیر آموزش و پرورش گفت: والدین نگران از دست دادن سال تحصیلی فرزندانشان نباشند ما قطعا متناسب با محتوای آموزش داده شده هماهنگی های لازم را به عمل خواهیم آورد. برای کسانیکه دغدغه کنکور دارند به آنها اطمینان می دهیم به محض اعلام پایان سال تحصیلی سه هفته فرصت دارند تا خودشان را برای کنکور آماده کنند.

پیام جدید وزیر آموزش و پرورش: والدین نگران از دست دادن سال تحصیلی فرزندانشان نباشندوزیر آموزش و پرورش گفت: والدین نگران از دست دادن سال تحصیلی فرزندانشان نباشند ما قطعا متناسب با محتوای آموزش داده شده هماهنگی های لازم را به عمل خواهیم آورد. برای کسانیکه دغدغه کنکور دارند به آنها اطمینان می دهیم به محض اعلام پایان سال تحصیلی سه هفته فرصت دارند تا خودشان را برای کنکور آماده کنند.

کد N2374594