تصاویر پدیده "ابرماه" در آسمان لندن و نیویورک

ابرماه, ماه صورتی, ابرماه صورتی

پدیده "ابرماه صورتی" که دیشب اتفاق افتاد تصاویر زیبایی را رقم زده که با هم مرور می‌کنیم.

به گزارش ایسنا و به نقل از رویترز، هرگاه ماه در حالت بدر، به نزدیک‌ترین فاصله خود از زمین می‌رسد درخشان‌تر و بزرگتر از معمول دیده می‌شود و پدیده "ابرماه" را رقم می‌زند.

تصویر زیر مربوط به رخداد "ابرماه صورتی" در آسمان لندن است که ماه را در نزدیک‌ترین وضعیت خود به زمین و درخشان‌ترین حالت آن نشان می‌دهد.


یکی از نکات جالب پدیده "ابر ماه" این است که طی آن می‌توان هم نواحی تاریک و هم نواحی روشن ماه را نظاره‌گر بود. این ویژگی، از مهم‌ترین ویژگی‌های ماه شناسی است.

نقاط تاریکی که روی ماه می‌بینیم جریان‌های گدازه‌ای باستانی در ماه هستند که حدود ۳.۵ میلیارد سال قدمت دارند.

تصویر زیر هم مربوط به رخداد پدیده ابرماه در آسمان نیویورک است.


از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی، در ماه مارس پدیده ابر ماه رخ داده و پس از امشب، این پدیده در ماه مه هم رخ خواهد داد که درخشان‌ترین آن‌ها در آسمان امشب خواهد بود.
کد N2374156