آفتاب

کلاس‌های درسی تلویزیون در روز پنجشنبه چهاردهم فروردین

کلاس‌های درسی تلویزیون در روز پنجشنبه چهاردهم فروردین

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز پنجشنبه چهاردهم فروردین ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز پنجشنبه چهاردهم فروردین ماه 1399 پخش می‌شود.

متوسطه دوره اول:

ساعت٩ تا٩:٣٠درس ادبیات فارسی پایه۷.

ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس آمادگی دفاعی پایه ٩

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس فرهنگ و هنر پایه٨

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱فارس ونگارش  پایه اول.

ساعت ۱۱تا١١:٣٠پیام ها و هدیه های آسمانی پایه دوم.

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ بازی و ریاضی  پایه سوم.

ساعت١٢تا١٢:٣٠مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه چهارم.

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣بازی و ریاضی  پایه پنجم.

ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴٠ پیام ها وهدیه های آسمانی  پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت۱۵درس ادبیات فارسی  پایه١١

ساعت١۵:٣٠درس حسابان٢   پایه۱٢ رشته ریاضی و فیزیک

ساعت۱۶درس ریاضی ٢ رشته علوم تجربی

ساعت۱۶:۳۰درس زیست شناسی پایه١١

ساعت۱۷درس عربی،زبان قرآن٣  پایه ١٢ .

ساعت۱۷:۳۰درس زبان انگلیسی پایه۱۲

شبکه ۴ :

ساعت۸تا۸:۳۰درس ریاضی و آمار پایه ١٠

ساعت۸:۳۰تا۹درس علوم و فنون ادبی ٢  پایه۱١

ساعت۹تا٩:٣٠درس منطق  پایه ١٠

ساعت۹:۳۰تا١٠درس عربی،زبان قرآن٣  پایه١٢

ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس فلسفه  پایه ١١

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس ارتباط موثر پایه ١٠  فنی و حرفه ای و کاردانش .

ساعت۱۱تا١١:٣٠  استاندارد نقاشی چهره  پایه ١١ رشته چهره سازی شاخه کاردانش

ساعت۱۱:۳۰تا١٢ نقشه کشی فنی رایانه ای پایه ١٠ شاخه فنی و حرفه‌ای
کد N2369958

وبگردی