گرامیداشت روز پاسدار دهخدا در معنی کلمه پاسدار آورده است: نگاه‌بان، مراقب.

کد N2367904