رازگشایی بنیامین بهادری از تصادف تلخ سال ۹۲ و فوت همسرش

مهران مدیری, برنامه دورهمی, دورهمی, مهمان امشب دورهمی,بنیامین بهادری

بنیامین بهادری خواننده پاپ سرشناس که مهمان برنامه دورهمی بود شاید برای نخستین بار از تصادف تلخی گفت که منجر به فوت همسر اولش شد. از این گفت که با احتیاط می رفتند اما یک نفر که مواد مخدر مصرف کرده بوده با ۲۰۰ کیلومتر به آنها زده و آن حادثه تلخ رقم خورده است.

رازگشایی بنیامین بهادری از تصادف تلخ سال ۹۲ و فوت همسرشبنیامین بهادری خواننده پاپ سرشناس که مهمان برنامه دورهمی بود شاید برای نخستین بار از تصادف تلخی گفت که منجر به فوت همسر اولش شد. از این گفت که با احتیاط می رفتند اما یک نفر که مواد مخدر مصرف کرده بوده با ۲۰۰ کیلومتر به آنها زده و آن حادثه تلخ رقم خورده است.
کد N2367839