فیلم | ویروس کرونا از طریق هوا انتقال می‌یابد؟

کرونا, ویروس کرونا,شیوع کرونا,کرونا در ایران, کووید 19,

معاون دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: انتقال ویروس کرونا از طریق هوا در فضاهای سرپوشیده صحت ندارد. 

فیلم | ویروس کرونا از طریق هوا انتقال می‌یابد؟معاون دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: انتقال ویروس کرونا از طریق هوا در فضاهای سرپوشیده صحت ندارد.