درگذشت یک کارگردان تلویزیون

درگذشت سیامک صرافت, سیامک صرافت

سیامک صرافت کارگردان تعدادی از سریالها و فیلمهای تلویزیون درگذشت.به گزارش خبرنگار ایلنا نوید محمودی کارگردان سینما و از دوستان صرافت درگذشت سیامک صرافت را تایید کرده است.

سیامک صرافت شب گذشته چهارشنبه 6 فروردین  هنگام پیاده روی و عبور از خیابان در  یک تصادف جان به جان افرین تسلیم کرده است.

سیامک صرافت کارگردانی  سریالها و فیلمهای تلویزیونی همچون  «انحراف»، «پشت ابرها شهریست»، «دربند اروند»، «نیمه شب»، «روح الله»، «این هفت نفر» به عنوان «کارگردان» بر عهده داشته است .
کد N2366616