آفتاب
شورای عالی انقلاب فرهنگی تحلیل کرد؛

فرضیات منشأ طبیعی یا ساختگی ویروس کرونا

فرضیات منشأ طبیعی یا ساختگی ویروس کرونا

ستاد فرهنگ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در گزارشی تحلیلی تاریخی به جنگ‌های بیولوژیک و فرضیاتی که در مورد منشأ طبیعی یا ساختگی بودن ویروس کرونا است پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد فرهنگ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحلیلی تاریخی در خصوص جنگ‌های بیولوژیک داشته که به فرضیات منشأ طبیعی یا ساختگی ویروس کرونا پرداخته است.

بخش هایی از این گزارش به شرح زیر است :

در مقدمه این گزارش آمده است : بررسی دقیق جنگ‌های بیولوژیکی و انواع و تکنیک‌های آنها به دلایل متعددی ازجمله عدم ثبت دقیق وقایع، روشن نبودن عامدانه بودن یا نبودن رویدادهای مربوط به بیماری های فراگیر، عدم بررسی و آزمایش علمی آنها، سوگیری یا نقص گزارش‌ ها و یا مخفی کردن مدارک آن توسط دولت ها و یا رؤسا و ... امکان‌پذیر نیست.

اقدام برای تدوین برنامه های جنگ بیولوژیکی که به عنوان تسلیحات کشتار جمعی محسوب می‌شوند، توسط دولت‌ها در قرن بیستم آغاز شد و در طول جنگ جهانی اول و به ویژه جنگ جهانی دوم موردتوجه بسیاری از کشورها قرار گرفت؛ هرچند بسیاری از این برنامه‌ها به دلایل مختلفی ازجمله فشار کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند پروتکل ۱۹۲۵ ژنو، کنوانسیون سلاح های بیولوژیکی و سمی ۱۹۷۲ و کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی ۱۹۹۳ به مرحله عملیاتی شدن نرسیدند.

رهبر حکیم انقلاب اسلامی در سخنرانی سال نو ۱۳۹۹، به احتمال حمله بایولوژیک ایالات متحده در خصوص بیماری کووید – ۱۹ اشاره کرده‌اند.

به دلیل ماهیت تروریستی و مخفیانه این نوع جنگ، عموماً اثبات تاثیرات عامدانه و جنگ‌افزار بودن یک بحران یا بیماری، حتی با گذشت زمان چندان ساده نیست، اما از سوی دیگر، وجود آن را به بهانه فقدان مستندات نمی‌توان نادیده گرفت.

رهبر حکیم انقلاب اسلامی در سخنرانی سال نو ۱۳۹۹، به احتمال حمله بایولوژیک ایالات متحده در خصوص بیماری کووید – ۱۹ اشاره کرده‌اند و می‌فرمایند: «آمریکایی‌ها خودشان متهم به تولید این ویروس هستند البته نمی‌دانیم این اتهام چقدر صحت دارد اما با وجود این اتهام، کدام انسان عاقلی، کمک از این کشور را قبول می کند».

در این بیان دو موضوع را می‌توان یافت. اولین مورد، حساسیت نسبت به موضوع در عین فقدان شواهد یا ادله و دومین مورد، عدم قبول کمک از دشمن به عنوان یک راهبرد در مدیریت جنگ بایولوژیک است. لذا، ایشان تاکید می‌کنند که «به آمریکایی‌ها هیچ اعتمادی نیست زیرا ممکن است داروهایی را ارسال کنند که ویروس را در ایران شایع‌تر و یا ماندگار کند و یا حتی ممکن است افرادی را به‌عنوان درمان‌کننده بفرستند تا ببینند اثرگذاری این ویروسی را که گفته می شود بخشی از آن فقط مخصوص ایران ساخته شده، چگونه بوده و اطلاعات خود را تکمیل و دشمنی خود را بیشتر کنند، بنابراین سخنان آمریکایی‌ها قابل قبول نیست».

مجدداً در بیان دوم ایشان نیز می‌توان دو جنبه دیگر مدیریتی در وضعیت نبرد بایولوژیک را یافت که نخستین مورد راجع به قطع ید دشمن در کنترل و جهت‌دهی به آسیب ایجاد شده و دومین مورد، راجع به بعد اطلاعاتی نبرد است.

دراین گزارش تاریخچه جنگ بیولوژی به سه دوره زمانی تفکیک شده است و به طور کلی تشریح شده است.

در بررسی رویکردهای مختلف درباره منشأ طبیعی یا ساختگی ویروس کرونا آمده است: با شیوع ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان، رویکردهای مختلفی در ارتباط با ساختگی بودن و انتشار عامدانه یا تصادفی آن و یا منشأ حیوانی داشتن این ویروس مطرح شده است. اما همچنان دلیل علمی و آزمایشگاهی قابل اثبات وجود ندارد ولی نگاه بازدارنده و پیگیرانه و مراقبتی اقتضای می کنم، فرضیه جنگ بیولوژیک را جدی بگیریم.

برخی ویروس کرونا را یک جنگ بیولوژیکی می دانند که توسط آمریکا به دلایل اقتصادی و به طور خاص، تضعیف و نابودی اقتصادی کشور چین به راه افتاده است.
کد N2365512

وبگردی

فرضیات منشأ طبیعی یا ساختگی ویروس کرونا
آفتاب
شورای عالی انقلاب فرهنگی تحلیل کرد؛

فرضیات منشأ طبیعی یا ساختگی ویروس کرونا

فرضیات منشأ طبیعی یا ساختگی ویروس کرونا

ستاد فرهنگ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در گزارشی تحلیلی تاریخی به جنگ‌های بیولوژیک و فرضیاتی که در مورد منشأ طبیعی یا ساختگی بودن ویروس کرونا است پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد فرهنگ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحلیلی تاریخی در خصوص جنگ‌های بیولوژیک داشته که به فرضیات منشأ طبیعی یا ساختگی ویروس کرونا پرداخته است.

بخش هایی از این گزارش به شرح زیر است :

در مقدمه این گزارش آمده است : بررسی دقیق جنگ‌های بیولوژیکی و انواع و تکنیک‌های آنها به دلایل متعددی ازجمله عدم ثبت دقیق وقایع، روشن نبودن عامدانه بودن یا نبودن رویدادهای مربوط به بیماری های فراگیر، عدم بررسی و آزمایش علمی آنها، سوگیری یا نقص گزارش‌ ها و یا مخفی کردن مدارک آن توسط دولت ها و یا رؤسا و ... امکان‌پذیر نیست.

اقدام برای تدوین برنامه های جنگ بیولوژیکی که به عنوان تسلیحات کشتار جمعی محسوب می‌شوند، توسط دولت‌ها در قرن بیستم آغاز شد و در طول جنگ جهانی اول و به ویژه جنگ جهانی دوم موردتوجه بسیاری از کشورها قرار گرفت؛ هرچند بسیاری از این برنامه‌ها به دلایل مختلفی ازجمله فشار کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند پروتکل ۱۹۲۵ ژنو، کنوانسیون سلاح های بیولوژیکی و سمی ۱۹۷۲ و کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی ۱۹۹۳ به مرحله عملیاتی شدن نرسیدند.

رهبر حکیم انقلاب اسلامی در سخنرانی سال نو ۱۳۹۹، به احتمال حمله بایولوژیک ایالات متحده در خصوص بیماری کووید – ۱۹ اشاره کرده‌اند.

به دلیل ماهیت تروریستی و مخفیانه این نوع جنگ، عموماً اثبات تاثیرات عامدانه و جنگ‌افزار بودن یک بحران یا بیماری، حتی با گذشت زمان چندان ساده نیست، اما از سوی دیگر، وجود آن را به بهانه فقدان مستندات نمی‌توان نادیده گرفت.

رهبر حکیم انقلاب اسلامی در سخنرانی سال نو ۱۳۹۹، به احتمال حمله بایولوژیک ایالات متحده در خصوص بیماری کووید – ۱۹ اشاره کرده‌اند و می‌فرمایند: «آمریکایی‌ها خودشان متهم به تولید این ویروس هستند البته نمی‌دانیم این اتهام چقدر صحت دارد اما با وجود این اتهام، کدام انسان عاقلی، کمک از این کشور را قبول می کند».

در این بیان دو موضوع را می‌توان یافت. اولین مورد، حساسیت نسبت به موضوع در عین فقدان شواهد یا ادله و دومین مورد، عدم قبول کمک از دشمن به عنوان یک راهبرد در مدیریت جنگ بایولوژیک است. لذا، ایشان تاکید می‌کنند که «به آمریکایی‌ها هیچ اعتمادی نیست زیرا ممکن است داروهایی را ارسال کنند که ویروس را در ایران شایع‌تر و یا ماندگار کند و یا حتی ممکن است افرادی را به‌عنوان درمان‌کننده بفرستند تا ببینند اثرگذاری این ویروسی را که گفته می شود بخشی از آن فقط مخصوص ایران ساخته شده، چگونه بوده و اطلاعات خود را تکمیل و دشمنی خود را بیشتر کنند، بنابراین سخنان آمریکایی‌ها قابل قبول نیست».

مجدداً در بیان دوم ایشان نیز می‌توان دو جنبه دیگر مدیریتی در وضعیت نبرد بایولوژیک را یافت که نخستین مورد راجع به قطع ید دشمن در کنترل و جهت‌دهی به آسیب ایجاد شده و دومین مورد، راجع به بعد اطلاعاتی نبرد است.

دراین گزارش تاریخچه جنگ بیولوژی به سه دوره زمانی تفکیک شده است و به طور کلی تشریح شده است.

در بررسی رویکردهای مختلف درباره منشأ طبیعی یا ساختگی ویروس کرونا آمده است: با شیوع ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان، رویکردهای مختلفی در ارتباط با ساختگی بودن و انتشار عامدانه یا تصادفی آن و یا منشأ حیوانی داشتن این ویروس مطرح شده است. اما همچنان دلیل علمی و آزمایشگاهی قابل اثبات وجود ندارد ولی نگاه بازدارنده و پیگیرانه و مراقبتی اقتضای می کنم، فرضیه جنگ بیولوژیک را جدی بگیریم.

برخی ویروس کرونا را یک جنگ بیولوژیکی می دانند که توسط آمریکا به دلایل اقتصادی و به طور خاص، تضعیف و نابودی اقتصادی کشور چین به راه افتاده است.
کد N2365512

وبگردی