صابون چگونه ویروس کرونا را از بین می‌برد؟ | چرا باید ۲۰ ثانیه بشوییم؟

کرونا, ویروس کرونا,شیوع کرونا,صابون چگونه ویروس کرونا را از بین می‌برد

شستن دست‌ها باید ۲۰ ثانیه طول بکشد چون زمان لازم است تا صابون روی ویروس اثر کند. این ویدئو رو ببینید تا متوجه شوید صابون چطور این کار را می‌کند.

صابون چگونه ویروس کرونا را از بین می‌برد؟ | چرا باید ۲۰ ثانیه بشوییم؟شستن دست‌ها باید ۲۰ ثانیه طول بکشد چون زمان لازم است تا صابون روی ویروس اثر کند. این ویدئو رو ببینید تا متوجه شوید صابون چطور این کار را می‌کند.