آفتاب

دکترمسعود سیرتی مدیرنمونه سازمان ورزش شهرداری تهران درسال 98 شد

دکترمسعود سیرتی مدیرنمونه سازمان ورزش شهرداری تهران درسال 98 شد

مدیریت افتخاربزرگی است که پروردگارمتعال آن رابرعهده ی کسانی قرارداده که باعمل خالصانه ی خویش درمسیرخشنودی ورضایت مردم گام برمی دارد.

آفتاب: درهمین راستا سازمان ورزش شهرداری تهران دکتر مسعود سیرتی (ph.D BI) را بعنوان مدیر نمونه سال 98 انتخاب و  از  ایشان به شکرانه ی توفیق و به پاسداشت همت وثیق ایشان دراعمال مدیریت و اجرای بهینه ی امور درهوشمند سازی مجموعه های ورزشی تابعه و توسعه ورزش همگانی همچنین حاکمیت نظم و انضباط برمجموعه ی تحت مدیریت ،حسن خلق ، تعامل سازنده با کارکنان ، ایجاد جوی صمیمانه دربخش تحت مدیریت ، درک بالا نسبت به مسایل کلان و راهبردی سازمان ، خلاقیت ، نوآوری ، جدیت و قاطعیت درامور  تقدیر و تجلیل نمود.

از اهم اقدامات دکتر مسعود سیرتی در سال98 میتوان به اتصال 117 مجموعه ورزشی تابعه این سازمان به شبکه اینترانت شهرداری تهران ، راه اندازی داشبورد تحلیل اطلاعات ورزشی ، راه اندازی سامانه رفاهی و گردشگری ، سامانه جامع مالی ( فاینانس )، جانمایی مجموعه های ورزشی بر روی نقشه تهران ، سامانه نظارت تصویری ، راه اندازی 120 دستگاه pcpos درمجموعه های ورزشی ، راه اندازی فروش الکترونیکی بلیت از طریق دو بستر کد دستوری *137# و اپلیکیشن تلفن همراه  و برگزاری رویداد استارتاپی ورزشی  با نام " اسپورتک "را نام برد.


کد N2352605

اخبار مرتبط

تازه های خبری