اعلام محدودیت‌های ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور

وضعیت راه های کشور, پلیس راهور ناجا , محدودیت‌های ترافیکی

پلیس راهور ناجا محورهای مواصلاتی که دارای محدودیت‌های ترافیکی و تردد هستند را اعلام کرد.به گزارش ایسنا، محدودیت های ترافیکی محورهای مواصلاتی برای روزهای چهارشنبه 7 اسفند لی روز شنبه 10 اسفند به شرح زیر است:

1-تردد موتور سیکلت از ساعت 12 ظهر امروز چهارشنبه الی ساعت 6 روز  شنبه از محورهای کرج-چالوس، هراز، فیروزکوه، محور تهران-سمنان-مشهد و بالعکس ممنوع می باشد.

2-محور کرج-چالوس:

الف-تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج-چالوس ممنوع می باشد.

ب-تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 الی 23 روز جمعه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و در صورت اعلام مامورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 18 الی 23 همان روز از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یک طرفه خواهد بود.

3-محور هراز:

الف-تردد کلیه تریلرها از محور هراز ممنوع می باشد.

ب-تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 12 الی 23 امروز چهارشنبه و همچنین از ساعت 6 الی 24 روزهای پنج شنبه و جمعه از محور هراز ممنوع می باشد.

محورهایی که دارای محدودیت می باشند

استان البرز:

1- محور آزادراه تهران-کرج-قزوین (باند جنوبی حدفاصل تیر شماره 1180 ابتدای حوزه آبیک الی تیر شماره 200 محدوده گرمدره) تا 20 اسفند روزهای شنبه از ساعت 14 الی 18 و روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 8 الی 18 و روزهای چهارشنبه از ساعت 8 الی 14:00 هر هفته به جزء ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چندروزه، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام خواهد شد.

2- محور کرج-چالوس (تونل شماره 5)، بعلت اجرای عملیات (مرمت فیبر نوری) در محدوده تونل امیر کبیر(تونل شماره 5) تا 20 اسفند روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 9 الی 16 و روزهای چهارشنبه از ساعت 9 الی 12 هرهفته بجز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام خواهد شد.

3- محور آزادراه کرج-قزوین و بالعکس (حدفاصل پل فردیس تا مهرویلا) کیلومتر 10 الی 17 تا 14 اسفند از ساعت 09:30 الی17 روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هر هفته  به غیر از روزهای چهارشنبه، پنجشنبه وجمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد تعطیلات چند روزه به علت اجرای عملیات جمع آوری گاردریل و نصب رگلاژ نیوجرسی، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

4-محور آزادراه قزوین- کرج- تهران (خروجی محمدشهر الی انتهای حوزه) تیر200 الی 423 بعلت درزگیری با قیر و پلیمری رویه آزادراه تا 13 اسفند از ساعت 09:30 الی 16 روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هرهفته به غیر از روزهای چهارشنبه ، پنج شنبه و جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چندروزه ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام خواهد شد.

محور آزادراه تهران- کرج - قزوین(باند شمالی حدفاصل تیر شماره 244 تا انیستیتو تیر شماره 272) تا 20 اسفند از ساعت 9 الی 15 روزهای شنبه، یکشنبه ، دوشنبه و سه شنبه هرهفته به غیر از روزهای چهارشنبه، پنج شنبه ، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام خواهد شد

محور قدیم کرج-آبیک (باند شمالی)کیلومتر 0 تا 24 به علت اجرای عملیات درزگیری ومرمت رویه های آسفالت تا 20 اسفند از ساعت 8 الی 15 روزهای شنبه ،یکشنبه ، دوشنبه، سه شنبه و همچنین از ساعت 8 الی 12 روزهای چهارشنبه هرهفته، بغیراز روزهای پنج شنبه و جمعه، ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه .تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام خواهد شد

محور آزادراه کرج- قزوین (باند جنوبی)حد فاصل شرکت ماموت تا پل حصارک کیلومتر 22 الی 37 بعلت اجرای عملیات راهسازی  22 7-الی 37 بعلت اجرای عملیات راهسازی و لکه گیری تا 20 اسفند از ساعت 9 الی 15 روزهای شنبه، یکشنبه ، دوشنبه و سه شنبه هرهفته بغیر از روزهای چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه.تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام خواهد شد

محور آزادراه کرج به قزوین و بالعکس حدفاصل پل فردیس تا مهرویلا کیلومتر 10 الی 17 بعلت اجرای عملیات جمع آوری گاردریل و نصب رگلاژنیوجرسی تا 20 اسفند از ساعت 9 الی 16 در تمامی ایام هفته

محور کرج به چالوس بعلت اجرای عملیات رفع لغزندگی رویه سطح آسفالت از 10 تا 20 اسفند از ساعت 12 الی 17 روزهای شنبه و از ساعت 8 الی 17 روزهای یکشنبه ، دوشنبه و سه شنبه هرهفته بغیر از روزهای چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه و ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه همچنین تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد.

استان مازندران:

1-محورآمل –تهران(هراز-محدوده چلاو)کیلومتر22الی 400+22 به علت اجرای عملیات احداث زیرگذرچلاو تا 20 اسفند به صورت 24ساعته محور فوق در محدوده اجرای عملیات مسدود و تردد از مسیر انحرافی در دو طرف  با رعایت جوانب احتیاط انجام خواهد شد.

2-محور کمربندی آمل (شمالی و جنوبی آمل) کیلومتر 0 الی 12 و محور بابل- آمل کیلومتر 5 الی 25 بعلت اجرای عملیات تعویض گاردریل یا نیوجرسی بتنی تا 14 اسفند روزهای شنبه از  ساعت 12 الی 16:30 و روزهای، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 8 الی 16:30 روزهای چهارشنبه از ساعت 8 الی 12 هر هفته به جزء روزهای پنجشنبه و جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه .همچنین تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد.

شرق تهران

1-کمربندی جنوبی بومهن کیلومتر 22  الی  500+31  تا 20 اسفند از ساعت 8 الی 17 روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و همچنین از ساعت 8 الی 12 روزهای چهار شنبه  هر هفته  به غیر از روزهای پنج شنبه و جمعه  و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد تعطیلات چند روزه به علت اجرای عملیات مرمت نیوجرسی های بتنی مفصل دار  تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام میگردد.

2-محور هراز(رودهن-پلور) کیلومتر 100+1 الی 11 تا 20 اسفند روزهای شنبه از ساعت 12 الی 18 روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 7 الی 18 روزهای چهارشنبه از ساعت 7 الی 12 هر هفته به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به علت اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت معیوب , تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

3-محور فیروزکوه-تهران(محدوده پل سیدآباد)کیلومتر 69 تا 100+71 بعلت اجرای عملیات تعمیر و بازسازی و تقویت پل تا 20 اسفند از ساعت 12 الی 18 روزهای شنبه و از ساعت 8 الی 18 روزهای یکشنبه ، دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 8 الی 12 هرهفته بغیر از روزهای پنج شنبه و جمعه و ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه.همچنین تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

4-محور تهران-فیروزکوه(پل دلیچاهی) کیلومتر 40 الی 44 بعلت اجرای عملیات اصلاح و رفع نقص درز انبساط تا 20 اسفند از ساعت 12 الی 18 روزهای شنبه از ساعت 8 الی 18 روزهای یکشنبه ، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 8 الی 12 روزهای چهارشنبه هرهفته به جزء روزهای پنج شنبه و جمعه ایام رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چندروزه.تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام میگیرد.

پلیس راه تهران

1-آزادراه تهران-قم کیلومتر 30+500الی 63 تا 20 اسفند از ساعت 7 الی 18 روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهار شنبه و پنج شنبه و همچنین از ساعت 7 الی 12 روزهای سه شنبه  وجمعه  هر هفته  به غیر از روزهای جمعه  و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد تعطیلات چند روزه به علت اجرای عملیات مرمت نیوجرسی های بتنی مفصل دار  تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌گردد.

2- محورهای آزادراه تهران-قم(500 متر بعداز عوارضی تهران)کیلومتر 6 ,تهران-قم(قبل از خروجی فرودگاه امام خمینی)کیلومتر 30 - محور قدیم تهران-قم(قبل از پلیس راه حسن آباد,سه راهی چرمشهر)کیلومتر 31 و آزادراه تهران-کرج(بعد از خروجی آزادگان مجاور پلیس راه قدیم)کیلومتر 1+100به علت اجرای عملیات شستشوی تابلوی VMS  در ساعات 8 الی 16 تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

استان قزوین:

1-محور آزادراه قزوین-زنجان کیلومتر 26 الی 84 تا 20 اسفند از ساعت 8 الی 17 روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه وپنجشنبه هر هفته  به غیر از روزهای جمعه  و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد تعطیلات چند روزه به علت اجرای عملیات زیرسازی، نصب نیوجرسی و برداشت گاردریل، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

2-محور قدیم قزوین-رشت کیلومتر 0 الی73 تا 20 اسفند روزهای شنبه از ساعت 12 الی 18 روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 8 الی 18 و روزهای چهارشنبه از ساعت 8 الی 12 هر هفته به جزء روزهای پنج شنبه،‌ جمعه ایام تعطیلات رسمی و روزقبل و بعد از تعطیلات چند روزه به علت اجرای عملیات لکه گیری ,درزگیری و روکش آسفالت و تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

3-محورآزادراه قزوین- کرج کیلومتر 400+28 ، 510+31 و 500+41 بعلت اجرای عملیات تعمیر و مرمت پل تا 20 اسفند هر هفته به جزء روزهای پنج شنبه و جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه. تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوروزهای شنبه از ساعت 14 الی 17، روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 8 الی 17 و روزهای چهارشنبه از ساعت 8 الی 12 جوانب احتیاط انجام می گردد.

4-محورآزادراه قزوین- رشت کیلومتر 18 الی 65 بعلت اجرای عملیات ایمن سازی دکلهای دروازه ای اخذ عوارض تا 20 اسفند روزهای شنبه از ساعت 14 الی 17 روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 8 الی 17 و روزهای چهارشنبه از ساعت 8 الی 14 هر هفته به جزء روزهای پنج شنبه، جمعه  ایام تعطیلات رسمی و روزقبل و بعد از تعطیلات چند روزه و تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

5-محورآزادراه قزوین- رشت کیلومتر 910+12 و محور آزادراه قزوین رشت کیلومتر 810+14  بعلت اجرای عملیات نصب هندریل پل تا 20 اسفند روزهای شنبه از ساعت 14 الی 17  روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 8 الی 17 و روزهای چهارشنبه از ساعت 8 الی 14 هر هفته به جزء روزهای پنج شنبه وجمعه، ایام تعطیلات رسمی و روزقبل و بعد از تعطیلات چند روزه و تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

6-آزادراه قزوین-کرج(کیلومتر صفر الی 10+58)،آزادراه قزوین-زنجان(کیلومتر صفر الی 700+77)،آزادراه قزوین-رشت(کیلومتر صفر الی 800+70)،محور قدیم آبیک-قزوین(کیلومتر صفر الی 900+50)،محور قدیم قزوین-رشت(کیلومتر صفر الی 800+61) به علت اجرای عملیات ترمیم و اصلاح و نصب تابلوهای اخطاری،انتظامی و اطلاعاتی روزهای شنبه از ساعت 14 الی 17 روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 8 الی 17 و روزهای چهارشنبه از ساعت 8 الی 14 هر هفته به جزء روزهای پنج شنبه,جمعه  ایام تعطیلات رسمی و روزقبل و بعد از تعطیلات چند روزه و تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

7-آزادراه قزوین- کرج کیلومتر 0 الی 57 بعلت اجرای عملیات ایمن سازی دکلهای اخذ عوارض تا اسفند روزهای شنبه از ساعت 14 الی 17 روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 8 الی 17 و روزهای چهارشنبه از ساعت 8 الی 14 هر هفته به جزء روزهای پنج شنبه و جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه.تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد.

استان گیلان:

1-آزادراه رشت - قزوین (جنوب به  شمال )کیلومتر 0 الی 300+56 بعلت اجرای عملیات لکه گیری رویه آسفالت از تا 15 اسفند  روزهای شنبه از ساعت 12 الی 16 روزهای یکشنبه ، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 8 الی 16 ، روزهای چهارشنبه از ساعت 8 الی 12 هرهفته به جزء روزهای پنج شنبه و جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه.تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد.

استان تهران غرب:

1-محور آزادراه تهران- ساوه و بالعکس کیلومتر 0 تا 37 بعلت اجرای عملیات مرمت نیوجرسی بتنی مفصل دار شکسته شده رفوژ میانی تا 15 اسفند از ساعت 9 الی 16 روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و همچنین از ساعت 9 الی 14 روزهای چهارشنبه هرهفته بغیر از روزهای پنج شنبه و جمعه، ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه. تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد.

استان ایلام:

محور ایلام-مهران از ساعت 16:30 روز دوشنبه 5 اسفند تا ساعت 7 روز سه شنبه 13 اسفند به علت عملیات راهسازی مسدود گردید.(مسیرجایگزین:1-محور قدیم صالح آباد و بالعکس(ماربره) 2-محور ایلام-ملکشاهی-ترشاوه می باشد.
کد N2347432