اعتراف روح‌ الله زم به ارتباط با سرویس‌های جاسوسی

روح‌ الله زم , دادگاه روح‌ الله زم

روح‌ الله زم مدیر کانال ضدانقلاب آمدنیوز به ارتباط با سرویس‌های جاسوسی اعتراف کرد.

اعتراف روح‌ الله زم به ارتباط با سرویس‌های جاسوسی روح‌ الله زم مدیر کانال ضدانقلاب آمدنیوز به ارتباط با سرویس‌های جاسوسی اعتراف کرد.

فارس
کد N2346432