ببینید | بیماری محمدرضا شجریان از کجا شروع شد؟

محمدرضا شجریان, استاد محمدرضا شجریان

در این ویدئو نگاهی به شروع بیماری محمدرضا شجریان و وضعیت سلامتی او در اسفندماه 98 دارد.

ببینید | بیماری محمدرضا شجریان از کجا شروع شد؟در این ویدئو نگاهی به شروع بیماری محمدرضا شجریان و وضعیت سلامتی او در اسفندماه 98 دارد.

کد N2345774