آفتاب

دیدار اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با وزیر ورزش

دیدار اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با وزیر ورزش

اعضای هیات رئیسه و هیات اجرایی کمیته ملی المپیک روز سه شنبه با وزیر ورزش دیدار خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار اعضای هیات رئیسه و هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با مسعود سلطانی فر در دفتر وی در محل وزارت ورزش انجام می شود.
این دیدار قرار است صبح روز سه شنبه انجام شود.
برای این دیدار دستور العمل مشخصی تعریف نشده اما قاعدتا طرح و بررسی مسائل روز ورزش و به خصوص کاروان المپیک از مهمترین محورهای آن خواهد بود.
کد N2345003

وبگردی