دکتر اسداله معظمی گودرزی، نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس | فیلم

یازدهمین دوره انتخابات مجلس , انتخابات مجلس, انتخابات 98, دکتر اسداله معظمی گودرزی,نامزد انتخابات مجلس

دانش آموخته دکتری زبانشناسی، ادبیات و مدیریت، گرایش فرهنگ و رسانه (سواد رسانه‌ای) از بروکسلِ بلژیک (UIBS) و زوریخ سوئیس

دکتر اسداله معظمی گودرزی، متولد ۳۰ شهریور ۱۳۴۹در بروجرد، ادیب، زبانشناس، نویسنده، استاد دانشگاه، استراتژیست (رایزن) فرهنگی، مترجم، مبدع آخرین روش یادگیری در جهان (AMGL)، دانش آموخته دکتری زبانشناسی، ادبیات و مدیریت، گرایش فرهنگ و رسانه (سواد رسانه‌ای) از بروکسلِ بلژیک (UIBS) و زوریخ سوئیس، با کد انتخاباتی ۸۱۱۷ از حوزه تهران، "نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از جبهه متحد مستقلین ایران در حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس"

کارنامه علمی دکتر اسداله معظمی گودرزی
دکتر اسداله معظمی گودرزی، نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس | فیلم دانش آموخته دکتری زبانشناسی، ادبیات و مدیریت، گرایش فرهنگ و رسانه (سواد رسانه‌ای) از بروکسلِ بلژیک (UIBS) و زوریخ سوئیس

کانال تلگرامی


دکتر اسداله معظمی گودرزی، نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس | فیلم دانش آموخته دکتری زبانشناسی، ادبیات و مدیریت، گرایش فرهنگ و رسانه (سواد رسانه‌ای) از بروکسلِ بلژیک (UIBS) و زوریخ سوئیس

اینستا

دکتر اسداله معظمی گودرزی، نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس | فیلم دانش آموخته دکتری زبانشناسی، ادبیات و مدیریت، گرایش فرهنگ و رسانه (سواد رسانه‌ای) از بروکسلِ بلژیک (UIBS) و زوریخ سوئیس

توییتر

دکتر اسداله معظمی گودرزی، نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس | فیلم دانش آموخته دکتری زبانشناسی، ادبیات و مدیریت، گرایش فرهنگ و رسانه (سواد رسانه‌ای) از بروکسلِ بلژیک (UIBS) و زوریخ سوئیس


کد N2342809