اتریش هشدارهای عمومی برای اجتناب از سفر به ایران را لغو کرد

هشدارهای داده شده در مورد سفر به ایران , روابط ایران و اتریش

اتریش هشدارهای داده شده در مورد سفر به ایران را لغو کرد.به گزارش ایلنا، اشتفان شولتز سفیر اتریش در ایران در اینستاگرام خود در مورد هشدار برای سفر به ایران نوشت: اتریش پس از ارزیابی مجدد و اساسی شرایط امنیتی، تذکرهای سفر به ایران را کاهش داده و هشدارهای عمومی برای اجتناب از سفرهای کم اهمیت به ایران را لغو کرده است. ما اعتقاد داریم ریسک برای اتباع اتریشی به استثنای برخی مناطق مرزی خاص تغییر کرده است. این تصمیم همچنین در راستای ارتباطات و تجارت بین جامعه مدنی دو طرف موثر خواهد بود.
کد N2341102