آفتاب

چهارمین شب سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر

چهارمین شب سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر

در چهارمین شب سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر یکشنبه ۲۷ بهمن‌ماه اجرای گروه ضابط نبی‌زاده از کشور آذربایجان به اجرای موسیقی پرداختند.

ایسنا

فرزاد خبوشانی
کد N2340687

وبگردی