وزیر بهداشت: تهدید درباره کرونا جدی شد

کروناویروس , ویروس کرونا, تلفات ویروس کرونا, کرونا,وزیر بهداشت

وزیر بهداشت گفت: تا امروز مورد مثبتی از ‌کرونای جدید نداشتیم.

وزیر بهداشت: تهدید درباره کرونا جدی شدوزیر بهداشت گفت: تا امروز مورد مثبتی از ‌کرونای جدید نداشتیم.